Bật lửa Zippo chính hãng THE EXPANSION OF SAIL

3,000,000 2,400,000

  • Bật lửa Zippo Limitted Xuất Nhật cao cấp
  • Khắc 2 mặt THE EXPANSION OF SAIL và bản đồ Mỹ
  • Bảo hành: chính hãng trọn đời.
  • Bật lửa THE EXPANSION OF SAIL và bản đồ Mỹ mạ vàng cháy chính hãng
  • Hotline 0944 883 866