Dây da bò DDB25

400,000

Dây da bò kèm khóa

Chất liệu dầy dặn, chỉ trắng thêu nổi bật

Size 22mm và size 24mm

 

400000

Dây da bò DDB25

Trong kho